دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان


دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (Azarbaijan shahid Madani University / آذربایجان شهید مدنی بیلم یوردو) یا همان داشگاه تربیت معلم سابق دومین دانشگاه بزرگ تبریز و یکی از دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد که در 35 کیلومتری شهر تبریز واقع شده است و در رشته های گوناگون علوم پایه، فنی مهندسی و علوم انسانی و در مقاطع مختلف تا دکتری دانشجو و همچنین پژوهشگر پسادکتری می پذیرد.


تاریخچه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با عنوان تربیت معلم تبریز در سال 1364 در جهت تربیت دبیر به عنوان شعبه ای از دانشگاه تربیت معلم تهران (دانشگاه خوارزمی کنونی ) تاسیس گردید و در سال 1380 با توجه به بازنگری کلی اهداف و نیاز های منطقه بعنوان یک دانشگاه جامع تغییر ماهیت داد و از آن پس دانشگاه تربیت معلم آذربایجان نامیده شد.. سپس در سال 1390 همگام با تغییر نام دانشگاه تربیت معلم تهران و تربیت معلم سبزوار به دانشگاه شهید مدنی تغییر پیدا کرد که سپس به دنبال اعتراضات هیئات امنا دانشگاه و جمعی از دانشجویان به حذف پسوند آذربایجان از نام دانشگاه در نهایت در سال 1391 نام دانشگاه به دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تغییر یافت.


زندگی دانشجویی


امکانات آموزشی و پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

ساختمان دانشکده علوم پایه و دانشکده فناوری اطلاعات این دانشگاه مشترک بوده و در مجموع دارای 50 کلاس درس، دو اتاق سمینار ، یک کلاس کامپیوتر شامل 21 عدد سیستم، کتابخانه به همراه قرائت خانه برادران و خواهران، اتاق اساتید گروه فیزیک، شیمی، زیست شناسی و فناوری اطلاعات، آزمایشگاه های تمامی گروه های ذکر شده و همچنین دو آزمایشگاه مرکزی عضو شبکه آزمایشگاهی ایران، دو سالن آمفی تئاتر، شعبه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بانک تجارت،

امکانات رفاهی و ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

خوابگاه

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان دارای یک مجموعه خوابگاهی برادران و دو مجموعه خوابگاهی خواهران بوده و 3500 دانشجوی دختر و پسر در این سه مجموعه خوابگاهی مستقر در پردیس اصلی دانشگاه اسکان داده شده است.

قطار اختصاصی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان