تشکیل انجمن علمی دانشجویی فیزیک مهندسی

1398-02-02 مهدی اصل هاشمی اخبار و اطلاعیه


معرفی انجمن علمی دانشجویی فیزیک مهندسی

1398-02-02 مهدی اصل هاشمی عمومیمعرفی گروه فیزیک دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

1398-01-06 مهدی اصل هاشمی عمومی فیزیک

گروه فیزیک دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال 1373 با راه اندازی دوره کارشناسی فیزیک شروع به کار نمود و پس از برگزاری چندین دوره کارشناسی، در سال 1379 اولین دوره کارشناسی ارشد فیزیک در گرایشهای فیزیک نظری، پلاسما، گرانش و اپتیک-لیزر راه اندازی کرد. در سال 1387 اولین دوره دکتری فیزیک با پذیرش دانشجو در گرایشهای نظری و اپتیک-لیزر راه اندازی گردید.


آشنایی با دانشکده علوم پایه

1398-01-05 مهدی اصل هاشمی عمومی

دانشکده علوم پایه با سابقه ترین دانشکده دانشگاه میباشد که در سال 1368 همزمان با تاسیس دانشگاه با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی دبیری ریاضی فعالیت خود را آغاز نموده است. این دانشکده فعالی های آموزشی خود را با پذیرش دانشجو در رشته دبیری فیزیک و دبیری شیمی گسترش داد. از سال 1384 نیز رشته زیست شناسی در این دانشکده راه­ اندازی شده است. در حال حاضر، در دانشکده علوم پایه 8 2 عضو هیات علمی، که از این تعداد 19 نفر با مرتبه استادی، 24 نفر با مرتبه دانشیاری، 37 نفر با مرتبه استادیاری و 2 نفر با مرتبه مربی میباشند، در چهار گروه ریاضی، فیزیک، شیمی و زی ست شناسی مشغول خدمت هستند. علاوه بر آن تعداد دانشجویان دانشکده علوم در دوره کارشناسی 966 نفر، کارشناسی ارشد 245 نفر و دکتری 263 نفر میباشد.


آشنایی با دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

1398-01-04 مهدی اصل هاشمی عمومی