مراسم معارفه دانشجویان فیزیک و فیزیک مهندسی ورودی ۹۸

توضیحات:

مدرس:
مکان برگزاری: سالن سمینار 1 علوم پایه
هزینه: رایگان