اطلاعیه جلسه معارفه انجمن های علمی فیزیک و فیزیک مهندسی

1399-02-13 مهدی اصل هاشمی اخبار و اطلاعیه -
اولین-نشست-مجمع-عمومی-شوراهای-مرکزی-انجمن-های-علمی-دانشجویی

1398-02-31 مهدی اصل هاشمی اخبار و اطلاعیه -

پس از انجام انتخابات سالانه تعداد 30 عنوان شوراهای مرکزی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه که به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی و با همکاری شورای اجرایی مجمع انجمن های علمی سال 1397 برگزار شد، با دعوت قبلی جلسه انتخاب دبیران شوراهای مرکزی هر انجمن علمی با حضور 210 نفر از دانشجویان انتخاب شده، روز یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 در سالن اجتماعات شهریار انجام گرفت.


نتایج انتخابات

1398-02-18 مهدی اصل هاشمی اخبار و اطلاعیه -تشکیل انجمن علمی دانشجویی فیزیک مهندسی

1398-02-02 مهدی اصل هاشمی اخبار و اطلاعیه -