کارگاه آموزشی MatLab (گروه اول)

توضیحات: یادگیری نرم افزار MATLAB از نیازهای اساسی دانشجویان برای تحلیل عددی مسائل می‌باشد. مدرس این دوره دکتر فیروزنیا از اعضای هیئت علمی گروه فیزیک دانشگاه شهید مدنی می‌باشد. شرکت در این دوره برای عموم آزاد می‌باشد اما به دلیل استفاده از مسائل فیزیک، ترجیحاً آشنایان با دروس فیزیک اقدام به ثبت نام نمایند. به شرکت کنندگان در این کارگاه، گواهی معتبر اعطا خواهد شد. شنبه‌ها ساعت ۱۳:۳۰ - ۱۲

مدرس: دکتر آرش فیروزنیا
مکان برگزاری: کلاس کامپیوتر دانشکده علوم پایه
هزینه: 50000 هزار تومان