کارگاه آموزشی Python

توضیحات: اگر دانشجوی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان نیستید و همچنین برای تایید ثبت نام خود به آیدی زیر در تلگرام پیام دهید. @auepd_admin

مدرس: مهندس الیاس رمضان زاده
مکان برگزاری: مجازی (اسکای روم)
هزینه: 100000 هزار تومان
ظرفیت تکمیل شده است