کارگاه آموزشی مجموعه Office (گروه سوم)

توضیحات:

مدرس: مهندس الیاس رمضان زاده
مکان برگزاری: مجازی (اسکای روم)
هزینه: 10000 هزار تومان
ظرفیت تکمیل شده است