کارگاه آفیس

توضیحات: کارگاه آمزشی آفیس ورد اکسل و پاور پوینت

مدرس: الیاس رمضان زاده
مکان برگزاری: مجازی
هزینه: 50000 هزار تومان
Successfully written to /home/auepdir/public_html/virtual-workshop-classes/workshop.mp4